06 24213292 info@briska.nl

Professioneel Leiderschap

ontspan de wereld, begin bij jezelf

Hoe graag volgen jouw medewerkers jou?

Sturen op resultaat en medewerker in lijn met doelstelling, missie en visie van de organisatie is een belangrijke taak als leidinggevende.

Sinds 1998 geef ik training en coaching op het gebied van leidinggeven, persoonlijk leiderschap, communicatie en (lastig) gedrag in (non) profit organisaties. Daarmee heb ik de problematiek van leidinggevenden en medewerkers in organisaties ook echt leren kennen.

 

De hiërarchische verhouding brengt automatisch een spanningsveld met zich mee.

Het is dus van belang om professioneel leidinggeven te benaderen vanuit twee perspectieven. Leiding geven en leiding ontvangen.

Medewerkers verwachten vaak van hun leidinggevenden dat zij effectief zijn en een goede voorbeeldfunctie.

Ze lijken soms te vergeten dat leidinggevenden ook mensen zijn en dat leidinggeven niet altijd even makkelijk is.

Misschien is het lastig voor je:

 • als je in een dubbelrol staat van inhoudsdeskundige en leidinggeven
 • als er onduidelijkheid is over taken, verantwoordelijkheden en beleid
 • als je beginnend leidinggevende bent
 • als je je niet zo krachtig voelt in je (zelf)leiderschap
 • als jouw team jou (soms) niet lijkt te accepteren als leidinggevende en misschien zelfs op één of andere manier conflict met je zoekt
 • als je jouw team(leden) ergens toe wilt bewegen maar zij willen niet of anders met je mee
 • als je eigenlijk liever met andere dingen bezig bent dan die het leidinggeven van je vragen
 • als je het gevoel hebt de controle kwijt te zijn/raken
 • als je de doelstellingen niet lijkt te halen
 • als er vanuit de organisatie iets van je verwacht wordt waar je niet achter staat
 • als je het lastig vindt om draagvlak te creëren bij je team of jouw (eigen team van) leidinggevenden
 • waar loop jij specifiek tegenaan in jouw werk als leidinggevende?

Verbinden, zelfleiderschap, resultaat behalen en beleidsbepaling en -vertaling.

Het vak van leidinggeven vraagt om veel vaardigheden. Te denken valt aan:

 • Zelfmanagement
 • Teammanagement
 • Personeelsmanagement
 • Coachingsvaardigheden
 • Conflictbegeleiding
 • Creatieve) planontwikkeling en procesbewaking
 • Financieel management
 • Productmanagement
 • Verzuimmanagement
 • Verandermanagement
 • Effectief gedrag en communicatie: confronteren, motiveren, functioneren bespreken en vastleggen, vergaderen, delegeren, timemanagement, bepaling van de machtsbalans…

In mijn trainingen en coaching voor leidinggevende help ik graag bij het vinden van een stijl van leidinggeven bij verschillende (lastige) situaties die ook past bij de persoon als leidinggevende. En die het beoogde effect in de sturing op taak en medewerker bereikt.

In de trainingen en coaching aan leidinggevenden richt ik mij vooral op de relationele, communicatieve, gedragsmatige en intermenselijke vaardigheden. Daar waar het lastig begint te worden, is het gebied waar het meeste te leren is.

Als trainer en coach zet ik mijn creatieve brein graag in om mee te denken met leiderschaps- en organisatievraagstukken. En ga ik voor een ontspannen leef- en werkklimaat voor leidinggevenden en werknemers.

Neem gerust vrijblijvend contact met op om te kijken wat ik kan betekenen met incompany trainingen en leiderschapscoaching ter ontwikkeling van professioneel leiderschap.

Paradoxen van het leven

We willen veranderen en bij het oude blijven.

We willen het zelf oplossen en hebben anderen nodig.