06 24213292 info@briska.nl

Teamcoaching en Teamontwikkeling

ontspan de wereld, begin bij jezelf

Teamcoaching

Mensen zijn bijzondere wezens. Ze willen zich graag verbinden met anderen en vinden dat soms heel moeilijk of zelf eng. Deze menselijkheid, zorgt voor een beweging in teams maar ook in het leven dat we mensen zoeken die op één of andere manier ons straatje passen.

Buiten het feit dat iemand je type mens is of niet, kunnen er ook verschillende motieven, behoeftes, verwachtingen, belangen en verlangens een rol spelen in de samenwerking. Daar kunnen spanningen in ontstaan. De mate dat hier niet adequaat op geïntervenieerd wordt door een leidinggevende, teamlid of andere betrokkenen kunnen de spanningen steeds hoger oplopen. Voor je het weet voert ruzie, roddel en een onveilige sfeer de boventoon.

Door teamcoaching kan ik je helpen de processen van onrust tot conflict in een team in goede banen te leiden. Het beoogde doel is om ontspanning, respect, plezier, verantwoordelijkheid en vertrouwen terug te brengen in de samenwerking. In een gesprek met leidinggevende(n) en/of teamleden ontdekken we welke onderdelen van teamcoaching hier passend voor zijn.

Teamontwikkeling

Voor teamontwikkeling ligt dat anders. Het hoeft niet te betekenen dat er spanningen moeten zijn om te kunnen groeien als team. Sterker nog, het kan betekenen dat er al sterk fundament ligt in de samenwerking van het team. Er kunnen allerlei aanleidingen zijn om teamontwikkeling in te willen zetten:

 

  • Een nieuw samengevoegd team door fusie, reorganisatie of een ander nieuwe start meer met elkaar laten kennismaken.
  • Afstemming van werkzaamheden.
  • Een bestaand team dat op één of andere manier toe is aan het ontwikkelen of herijken van (nieuwe) plannen voor de toekomst in de samenwerking en de werkzaamheden.
  • Elkaar beter willen leren kennen in een ontspannen sfeer.
  • Gezamenlijk willen verdiepen op inhoudelijke materie van het werk en hierin van elkaar willen leren.

Combinatiepakket

 

Afhankelijk van de precieze vraag maak ik een inschatting voor een urenpakket, waarin ik verwacht eventuele spanningen te kunnen ontspannen in een team. Of wat er aan training nodig is om het team op een hoger plan te tillen. Laten we er iets over afspreken en neem gerust contact met me op.

Waar ik op uit ben in teams is wederzijds respect te ontwikkelen voor het anders zijn, zodat iedereen mag en kan doen waar die goed in is en blij van wordt en het resultaat versterkt.

Mogelijke onderdelen van teamcoaching en teamontwikkeling:

Intakes

Afhankelijk van de precieze vraag spreek ik eerst alleen met de leidinggevende of ook met teamleden. We kijken naar de persoonlijke processen en die van het team.

Teamscan

Een vragenlijst geeft een nulmeting over de stand van zaken in het team team. Er een inhoudelijke samenvatting al dan niet in combinatie met de intakegesprekken

(conflict)begeleiding in duo’s of trio’s

De ervaring leert dat er conflicten of spanningen kunnen zijn tussen een paar teamleden. Dat de anderen daar alleen last van hebben. Dan ga ik apart met ze rond de tafel, na individuele gesprekken met deze teamleden.

Leiderschapcoaching

Je kan gecoacht worden op hoe je het team zelf kan coachen als leidinggevende. Betreft het andere vraagstukken die met leidinggeven te maken hebben, ontdek dan de mogelijkheden van coaching en training voor leidinggevenden.

Individuele coaching

De ervaring leert dat er teamleden kunnen zijn met persoonlijke problemen in het team of daarbuiten.

Creatieve sessies

Staan jullie aan het begin van iets nieuws en moet dat nog op één of anderen manier vorm krijgen, dan zijn de brainstormsessies aan te raden als basis tot een planontwikkeling.

Teamsessies

Teamcoaching bestaat vaak uit meerdere sessies. Het gesprek heeft tijd nodig om op gang te kunnen komen en onderling veilig te worden.

Intervisie

Bij uitstek de vorm om van elkaar te kunnen leren. Ik begeleid graag de intervisie, zodat de intervisie blijft bestaan als ik die niet meer begeleid.

Teambuilding en training

Tip: vergissing of kans? Als je met elkaar iets leuks gaat doen in de hoop dat spanningen in het team oplossen, is dat wat mij betreft een vergissing.

Als na wezenlijke communicatie in het team spanningen zijn opgelost, hebben teamleden meer zin om iets leuks samen te doen.

Zet iets leuks doen eerder in als het vieren dat het (weer) goed gaat.

 

 

 

Ik ga voor het echte gesprek met elkaar, zodat de zin in het werk en de verbinding in het team toeneemt. Dat iedereen op grond van zuivere motieven en plezier keuzes maakt in het werk die goed zijn voor zichzelf en de anderen. Creatieve werkvormen kunnen hier wel degelijk deel van uitmaken. We vinden de juiste balans hier wel in.

Paradoxen van het leven

We willen erbij horen en sluiten onszelf af en anderen uit.

We willen veranderen en bij het oude blijven.