06 24213292 info@briska.nl

Training op maat

ontspan de wereld, begin bij jezelf

Zelfleiderschap

Denken, doen, voelen, willen en kunnen op één lijn krijgen, is wat ontspanning, plezier en rust brengt voor jezelf en anderen. Daar ga ik voor in mijn trainingen en coaching!

Professioneel leiderschap

Leidinggeven is sturen op doel, resultaat en medewerker. Daar komt veel bij kijken. Medewerkers en leidinggevenden die graag naar hun werk gaan zullen ontspannen hun werk doen. Dat komt de resultaten ten goede. Daar gaat het om in mijn trainingen en coaching.

Teamontwikkeling

Een team op een hoger plan tillen in samenwerking, doelstelling, missie, visie en taakuitvoering is wat ik doe met trainingen voor teams. Andere vormen als coaching, creatieve sessies, intervisie en waar nodig conflictbegeleiding kunnen hier deel van uit maken.

Communicatie en gedrag

(Mis)communicatie en gedrag is er altijd. In mijn trainingen en coaching leer je hiermee om te gaan in relatie tot mensen in je werk bij wie dit lastig voor je wordt. Specifieke situaties vragen om specifieke communicatie en gedrag.

GEDEGEN MAATWERK ZORGT VOOR LANGDURIG EFFECT  

Maatwerk dat echt verschil maakt begint bij werknemers en leidinggevenden die zich naar behoefte van de organisatie én zichzelf kunnen ontwikkelen. Ik ga ervoor dat het aanbod van trainingen zo is opgebouwd dat medewerkers willen deelnemen aan de training. Het voortraject en de borging zijn hierbij van cruciaal belang voor een optimaal leerrendement.